હરિયો

હરિયો નવો નવો પતંગ ચડાવતા શીખ્યો તો
એટલે આખો દિવસ બસ
એ એને એના પતંગ.
એના બધા જ પતંગ એક જ રંગના – ભૂરા
એ વળી ચગાવતા પહેલા 
એના પર જાતે ચિતરામણ કરે.

એ પહેલા આખા ફળીયામાં દોડતો બધાને કહી આવે
જો જો, મારી સાથે કોઈ પેચ ન લેતા
ને પછી , પતંગ ઉંચે ને ઉંચે ચગાવે રાખે.
મોડી સાંજે 
માં બૂમો પાડી બોલાવે ત્યારે
એ પતંગને જાળવીને ઉતારી લે 
ને જતનથી ઘેર લઇ જાય
એની કાળજી જોઈને લોકો હસતા
હરિયા આ પતંગ છે, પતંગીયા નથી.
ગઈકાલે એક અવળચંડાએ 
ભાર દોરીએ એનો પતંગ કાપી નાખ્યો 
પોતાની અડધાથી વધારે દોરીને જતી જોઇને 
પલકવાર માટે હરિયાની આંખો તગતગી ગઈ
પણ એકેય આંસુ નીકળ્યું નહી
હરિયો કદી રડતો નહી
સૂતી વખતે હરિયાએ
મનમાં ને મનમાં 
બાકી બચેલી દોરીની ગણતરી કરી
ઝાંખા ફોટામાંની 
ભૂરું ખમીસ પહેરેલી આકૃતિને 
જોતા જોતા એ ગણગણ્યો 
પપ્પા , કઈ એટલા બધા ઉપર તો નહી ગયા હોય.”
                             – અખિલ શાહ 
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in બાલગીતો. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s