અંગ્રેજી શીખવું-શીખવવું છે? વિડિયો મસ્‍ત ખજાનો

કમલેશ ઝાપડિયા

શું આપને પાયાથી અંગ્રેજી શીખવું છે.? સાવ સરળતાથી, નવી પધ્યતિથી અંગ્રેજી શીખવું સહેલુ છે. શરત માત્ર એટલી કે અંગ્રેજી શીખવાનો રસ હોવો જોઇએ. જો આપ શિક્ષક હો અને બાળકોને ગળે ધુંટડો (અંગ્રેજી શીખવાનો) ઊતારવો હોય તો પણ આપને આવાત ઉપયોગી થશે . ને કોઇને આ સાઇટનું નામ આપીને આગળી ચિધ્યાનું પૂણ્ય કમાઇ શકોછો.
મિત્રો, વાત એમ છેક બે વર્ષ થી અંગ્રેજી શીખવાની સતત વેબસાઇટનાં ખોળતો અને ક્યાંક આડા- અવળું ક્લિક કરતાં કામની વેબસાઇટ મળી ગઇ. તે દિવસે ખૂબજ આનંદ થયો. પછી તેમાથી વિચાર આવ્યોકે ચાલો શિક્ષણને લગતી આવી વેબસાઇટ ની માહીતી નું શેરીગ કરીએ તો ? રાહ શેની જુઓ છો.. પહોચો આ http://www.hugosite.com/ સાઇટ પર.
આ વેબસાઇટ પર…આ સાઇટ પૂરા 370 વિડિયોઝ અને 147 mp3 છે. અંગ્રેજી શીખવાની શૈલી પણ મજાની છે.. જોકે એતો.. આપના અનુભવે ખબર પડે.
મિત્રો મે એમાથી 365 વિડિયો ડાઉલોડ કરી જોયા છે. તમારે વિડિયો ડાઉનલોડ કરવા હોય તો નિચેની લિંકનો લેખ વાંચી આગળ વધો.
http://abhyaskram.blogspot.com/2011/10/blog-post_09.html

youtube video downloader  

Download Internet Download Manager Now

આ બે સોફ્ટવેર થી તમે સરળતાથી ‍ડાઉનલોડ કરી શકશો.

Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in લેખન. Bookmark the permalink.

2 Responses to અંગ્રેજી શીખવું-શીખવવું છે? વિડિયો મસ્‍ત ખજાનો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s