શબ્દ પૂર્તિ 7

ધોરણ 5 ભૂગોળ                             – કમલેશ ઝાપડિયા
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 ને
13
આડી ચાવી 
1 ગુજરાતમા રીંછ માટેના અભયારણ્યો ક્યા ક્યા આવેલા છે.?
3 ગુજરાતમા મત્સ્ય ઉદ્યોગનુ સૌથી મોટુ કેન્દ્ર……… છે.
5 ગુજરાતમા ઇજનેરી ઉદ્યોગ કયા વિકસ્યો છે.?
6 કચ્છના  ડુંગરોમા …………………… સૌથી  ઊંચો ડુંગર છે.
9 ગુજરાતનો પ્રખ્‍યાત મેળો  કયો  છે?
10 ગુજરાતમા પક્ષીઓ માટે ………………. નુ અભયારણ્ય છે.
12 ભરવાડોના લોકનૃત્યો ………………………… નામથી ઓળખાય છે.
13 ગુજરાતનુ એકમાત્ર ગિરિમથક
ઉભી ચાવી
2 ગુજરાતની દક્ષિણમા કયુ રાજય આવેલુ છે.?
4 ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો પર્વત …………………… છે.
7 ગુજરાતની પાકિસ્તાન સાથેની સરહદ……………. સરહદ છે.
8 ગુજરાતમા મોતી આપતી  કાલુ માછલી કયા મળે છે.?
10 ………………… ના ઉત્સવની ઉજવણી માટે ગુજરાત વિશ્વભરમા પ્રસિદ્ધ છે.
11 ગુજરાતમા સૌપ્રથમ એકસ્પ્રેસ હાઇવે નંબર 1 અમદાવાદ અને ………………….શરૂ થયો.

જવાબો

1લી
2
ખે
ડા
3વે
રા
હા
4ગિ
5રા
કો
6ધી
ણો
ષ્ટ્ર
7આં
ના
8પિ
9
ણે
10
રો
11
12રા
ને
હૂ
ડો
રા
ષ્ટ્રી
ત્રી
ટા
13સા
પુ
તા
રા
પુ
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s