શબ્દ પૂર્તિ 18

ધોરણ 5 રાજની‍તિ શાસ્‍ત્ર              – કમલેશ ઝાપડિયા
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1  શહેરના જાહેર આરોગ્યની જાળવણી કરવી એ મહાનગરપાલીકાનુ ……. કાર્ય છે.
2  સામાજિક ન્યાયસમિતિ સમક્ષ બે જુદી જુદી ……………નો વિવાદ આવે છે
 તાલુકા કક્ષાએ ન્યાય આપવા માટે ……………………. કામ કરે છે.
4  પાંચ લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા નગરોમા ……………….. હોય છે.
5  સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓની મુદત ………………. વર્ષની હોય છે.
6 બાગબગીચા બનાવવા એ મહાનગરપાલીકાનુ ……………………. કાર્ય છે.
7  ગ્રામપંચાયતમા ……………. ની ચૂંટણી ગામના નોંધાયેલા મતદારો કરે છે.
8  મહાનગરપાલિકાની સભ્યસંખ્યા ઓછામા ઓછી ………………. હોય છે.
9  મહાનગરપાલીકામા …………….ની ચૂંટણી દર અઢી વર્ષે થાય છે.
(એકાવન ન્યાયપંચાયતો પાંચ – ફરજિયાત મરજિયાત –  મહાનગરપાલીકા – મેયર
સરપંચ – સામાજિક ન્યાયસમિતિ )
જવાબો
1
2
ન્યા
3
સા
મા
જિ
ન્યા
મિ
તિ
4
યા
પં
5
6
જિ
યા
ચા
પાં
હા
7
પં
8
કા
તો
9
મે
પા
લી
કા
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s