ઇન્ટરનેટ વિશે માહિતી આપતી સાઇટો અને બ્લોગની યાદી. Kamlesh Zapadiya

 
ઇન્‍ટરનેટ વિશે માહિતી આપતી સાઇટો અને બ્‍લોગની યાદી બનાવી છે. તમને આવી કોઇ સાઇટ ધ્યાનમાં આવે તો કોમેન્‍ટબોક્ષમા લખી જણાવશો.

1 ઈન્ટરનેટ પર વેપાર


2 કોના હાથમાં છે ઈન્ટરનેટની ચાવી?


3 સોફ્ટવેર બતાડશે સૂર્યના ફોટોગ્રાફ્સ

 

4 Know More ઇન્ટરનેટ

5 ગુજરાતી ક્મ્‍યૂટિંગ6 સોફ્ટવેર, ઈન્ટરનેટ ટેકનોલોજી અને વેબસાઈટ વિશે માહિતી

 
7  વેબ પર જાણો અને માણો
http://sureshbjani.wordpress.com/web_info/


8 લાયસ્‍તરો


9 સાયબર સફર


10 કનકવો

11ઈન એક્ઝાઇસ્‍ટમેન


12 ગુજરાત હેક્ગિં


13 ફનગ્યાન
http://funngyan.com/


14 sanalzeka
http://www.sanalzeka.net15  kartikm
http://kartikm.wordpress.com/2011/11/18/american-sensorship/


16 ટેક્નોરેક્સ ટીચ લેબ 
http://ttechlab.wordpress.com/


17 pc4gujarati
http://pc4gujarati.wordpress.com/


18 નેટ નોલેજ 
http://inetknowledge.wordpress.com/


19 gujaratilinks
http://www.gujaratilinks.com/category/gujarati-tech-articles/


20 pctipstricks
http://www.pctipstricks.net/

21 addictiveteach
http://addictiveteach.wordpress.com/

Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in ઇન્‍ટરનેટ. Bookmark the permalink.

2 Responses to ઇન્ટરનેટ વિશે માહિતી આપતી સાઇટો અને બ્લોગની યાદી. Kamlesh Zapadiya

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s