શબ્દ પૂર્તિ 5

ધોરણ 5 ઇતિહાસ                          – કમલેશ ઝાપડિયા
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


આડી ચાવી
1 રાજા રામે ક્યો યજ્ઞ શરૂ કર્યો હતો.?
3 સાંદીપનિ ઋષિના આશ્રમમા અનેક વિદ્યાર્થીઓ કશા ……..વિના વિદ્યાભ્યાસ કરતા.
4 આશ્રમવાસીઓ લવ અને કુશની ………….ની વાત સાંભળી નવાઇ પામ્યા.
5 શ્રવણે  કેટલા વર્ષ સુધી માતા-પિતાને તીર્થયાત્રા કરાવી.?
6 સિદ્ધાર્થની પત્નીનુ નામ………….. હતુ.
8 એક  …………….. વર્ધમાનના કાનમા અણીદાર કાંટા ખોસી દીધા.
10 દ્વારિકાના રાજા …………… સુદામાના મિત્ર હતા.
13 ગૌતમ બુદ્ધે કરેલ ગૃહત્યાગને ………….કહે છે.
15 લવ અને કુશ ક્યા ઋષિના આશ્રમમા વિધાભ્યાસ કરતા હતા.?
ઊભી ચાવી
1 મહાવીર સ્વામીએ લોકોને …………………….. નો ઉપદેશ આપ્યો.
2  શ્રવણ ……………. નદીમા પાણી ભરવા ગયો.
5   એકલવ્ય …………….વનવાસીકુમાર હતો.
7 દ્રોણાચાર્યે એકલવ્યને ……………..શીખવવાનો ઇન્કાર કર્યો હતો.
9  સિદ્ધાર્થ ……………. બન્યા.
10  શબરીનુ જીવન ……………ના દર્શનથી ધન્ય બન્યુ.
11  …………..ના મનમા તાંદુલની પોટલીની મૂંઝવણ હતી.
12  માતંગ ઋષિનો આશ્રમ …………. સરોવરની નજીક આવેલ હતો.
14  સુદામા ગરીબ હતા પરંતુ ……………………….હતા.1અ
શ્વ
મે
2
3ભે
ભા
હિં
4વી
તા
સા
5બા
યૂ
6
શો
7
રા
ણા
નુ
8ગો
વા
ર્વિ
9ગૌ
ળી
10શ્રી
કૃ
ષ્ણ
દ્યા
રા
11સુ
12પં
13
હા
ભિ
નિ
ષ્ક્ર
દા
પા
બુ
14સ્વ
મા
ની
દ્ધ
15વા
લ્મી
કી
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s