શબ્દ પૂર્તિ 1

ધોરણ 5 ઇતિહાસ                          – કમલેશ ઝાપડિયા
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


આડી ચાવી
1 એકલવ્ય કોણ હતો.? 
3 મોંમા બાણો ભરેલા કૂતરાને જોઇને કોને ખૂબ નવાઇ લાગી.?
7 સુરુચિ ઉતાનપાદ રાજાની…………….રાણી હતી. [માનીતી/અણમાનીતી]                      
8 એકલવ્યે કોની માટીની મૂર્તિ બનાવી હતી.?                                                  
10 પશુનો શિકાર કરવા રાજા દશરથે…………….. બાણ છોડ્યુ.                                           
11 રાજા ઉતાનપાદને કેટલી રાણીઓ હતી ?
14 રાજકુમાર ધ્રુવને ……………..નેમેળવવાની તાલાવેલી હતી.                                 
15 આ ક્રૂર હિંસા અટકાવવા હુ મારાથી બનતુ બધુ જ કરીશ. વિધાન કોણે ઉચ્ચાયુઁ.?                                              
ઊભી ચાવી                                                     
1 શ્રવણે  કેટલા વર્ષ સુધી માતા-પિતાને તીર્થયાત્રા કરાવી.?
2 લવ અને કુશ ક્યા ઋષિના આશ્રમમા વિધાભ્યાસ કરતા હતા.?
3 રામ કઇ નગરીના રાજા હતા.?
4 ધ્રુવ રાણી …………………નો પુત્ર હતો
5 ગુરુદ્રોણે એકલવ્ય પાસે ગુરુદક્ષિણારૂપે…………. હાથનો અંગૂઠો માગ્યો.
6 પોતાના ઘર પાસે પહોંચતા જ સુદામા …………….થઇ  ગયા.
9 રાજા ઉતાનપાદની રાણી સુનીતિ ના પુત્રનુ નામ શુ હતુ ?
12 જેણે આ કર્યુ હોય તેનુ ભલુ થજો. આ વિધાન વર્ધમાને કોના માટે ઉચ્ચાયુઁ છે?
13 રાજા ઉતાનપાદની રાણી સુરુચિના પુત્રનુ નામ શુ હતુ ?.


1બા
ણા
2વા
ળી
3
ર્જુ
લ્મી
યો
કી
ધ્યા
4સુ
5
6
7મા
ની
તી
શ્વ
તિ
8દ્રો
ણા
ચા
ર્ય
9ધ્રુ
10
બ્દ
વે
ધી
11બે
ક્તિ
12ગો
13
14
વા
ત્ત
15
હા
વી
સ્વા
મી
 શ્રી ફુલઝર સીમ પ્રાથમિક શાળા  તા. જસદણ જિ. રાજકોટ 360050
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s